Servei Tècnic


Invental realitza un Server de manteniment, tant preventiu (proposant solucions o millores per tal d’evitar posibles fallades de funcionament), com correctiu (reparant qualsevol tipus
de malfuncionament o avaria de l’equip).

 

La nostra feina en aquest àmbit abarca des de l’assessorament fins  la compra i posterior instal.lació dels equips a les oficines del client.

 

Consolidar el manteniment de hardware pot ajudar a simplificar la conservació dels seus sistemes, millorant la disponibilitat i reduïnt costos