Consultoria


Invental ofereix serveis de consultoria, implantació i assessorament orientats a la seguretat dels sistemas d’informació. A més inclou el cicle de vida complet de la
seguretat, podent donar continuïtat a la solució mitjançant serveis d’explotació TIC.

Es contemplen solucions de seguretat en xarxa i sistemes, així com aquelles que estan associades a aplicacions web, sistemes d’emmagatzematge, correu electrònic, i la gestió de la
seguretat del lloc de treball de l’usuari fix i mòbil, tenint en compte els diferents entorns de negoci.

.